Gorenjska regija

Ta statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišja Triglav, simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. 

Gorenjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

V gorenjski statistični regiji je v 2018 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija in z njo še osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija so izstopale po najvišjih deležih prebivalcev, starih 0–14 let. V gorenjski in osrednjeslovenski jih je bilo po 16 %, v jugovzhodni Sloveniji pa 16,2 %. Naravni prirast je bil v tej regiji pozitiven in na ravni regij drugi najvišji (0,7 na 1.000 prebivalcev). Tudi selitveni prirast je bil pozitiven (4,3 na 1.000 prebivalcev). In tudi izobrazbena sestava prebivalstva je bila razmeroma ugodna: delež prebivalcev brez izobrazbe, z nepopolno osnovno šolo ali z največ dokončano osnovno šolo je bil v 2018 nižji, delež prebivalcev z višje- ali visokošolsko izobrazbo pa višji od slovenskega povprečja. Prebivalci te regije so splošno zadovoljstvo z življenjem v 2018 ocenili s povprečno oceno 7,6 (od 10) in se tako uvrstili med na splošno najbolj zadovoljne.

V tej regiji je v 2018 delovalo nekaj več kot 20.000 podjetij. V njih je delalo skoraj 78.000 oseb. Povprečna mesečna neto plača je v tej regiji v 2018 znašala 1.091 EUR, kar je bilo za malenkost manj od slovenskega povprečja. BDP na prebivalca te regije je v 2018 znašal 19.833 EUR, kar je bilo manj od slovenskega povprečja. Po številu stanovanj na 1.000 prebivalcev (392) se je uvrstila na predzadnje mesto. Po deležu lastniških stanovanj pa je bila med prvimi (med vsemi naseljenimi stanovanji jih je bilo namreč več kot 80 %). Prva med regijami je bila še po deležu ločeno zbranih komunalnih odpadkov (78 %).

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.137 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 203.568 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 95,3 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,9 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 5,1 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 67.000 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,0 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.091,38 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 8.405.345 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.