Osrednjeslovenska regija

Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa naša druga največja statistična regija. 

Osrednjeslovenska

Vir: Mestna občina Ljubljana

V osrednjeslovenski statistični regiji je v 2018 živela četrtina prebivalcev Slovenije (26 %). Razlika med številom moških in številom žensk je bila v tej regiji največja; prevladovale so ženske, bilo pa jih je skoraj 10.000 več kot moških. Povprečna starost prebivalcev je bila tukaj najnižja (41,9 leta), gostota prebivalstva pa največja (233 prebivalcev na kvadratni kilometer). Delež novorojenih otrok, katerih matere ob njihovem rojstvu niso bile poročene, je bil v tej regiji v 2018 najnižji (50 %). Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila v tej regiji v 2018 ena najvišjih (30,1 leta). Delež žensk, ki niso rodile, pa je bil tukaj najvišji (29 %). Ta regija je med preostalimi izstopala še po najvišjem deležu otrok, starih 1–5 let, vključenih v vrtce (84 %), in po najvišjem deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (tretjina).

Po indeksu delovne migracije (128,6) je osrednjeslovenska statistična regija izrazito delovna regija. Število delovno aktivnih prebivalcev, ki so zaposleni v tej regiji, je namreč precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji prebivajo. Ta regija je z zaposlitvenega vidika zelo pomembna tudi za prebivalce drugih regij. Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v tej regiji je bila na ravni regij najvišja; znašala je 1.185 EUR. Ta regija je ustvarila več kot 37 % nacionalnega BDP; BDP na prebivalca te regije je znašal več kot 31.100 EUR. V tej regiji je delovalo tudi največ podjetij (tretjina vseh podjetij v Sloveniji). Delež gospodinjstev, ki so prejemala denarno ali materialno pomoč dobrodelnih organizacij, je bil v tej regiji in še v dveh (gorenjski in obalno-kraški), najnižji (v vsaki po 2 %). Osebni avtomobili, ki so jih vozili prebivalci te regije, so bili stari povprečno 9,4 leta (to je bila na ravni regij najnižja povprečna starost osebnih avtomobilov). Delež odpadne vode, ki se je pred izpustom prečistila, je bil tukaj najmanjši (58,6 %).

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.334 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 543.964 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 233,1 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,9 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 12,6 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 278.628 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,4 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.184,59 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 53.286.031 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,4 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.