Posavska regija

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov in velika količina vodnega bogastva ustvarjajo podobo naše druge najmanjše statistične regije. 

Posavska

Vir: www.gradovi.net

Posavska statistična regija meri 968 km2 in je po površini druga najmanjša, vendar pa od najmanjše, zasavske regije, dvakrat večja. V posavski statistični regiji so v 2018 živeli 4 % prebivalcev Slovenije. Naravni prirast v regiji je bil v tem letu negativen, selitveni pa pozitiven. Skupni prirast je bil 190 oseb. Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila v 2018 v tej regiji najnižja (28,4 leta). Delež žensk, ki niso rodile, je bil v tej regiji tretji najnižji (21,4 %). Umrljivost pred 65. letom starosti je bila tukaj v tem letu 17,8-odstotna, tretja najvišja na regionalni ravni (17,8 % v tem letu umrlih je bilo starih manj kot 65 let). Po deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo se je ta regija (z 19 %) uvrstila na predzadnje mesto. Pod pragom tveganja revščine je živelo 11,1 % tukajšnjih prebivalcev, denarno ali materialno pomoč pa so med stotimi gospodinjstvi prejemala povprečno tri. Prebivalci posavske regije so splošno zadovoljstvo z življenjem ocenili z najnižjo povprečno oceno (6,7 od 10).

Stopnja delovne aktivnosti je bila v posavski regiji v 2018 nekoliko višja od povprečja v celotni Sloveniji; bila je 65-odstotna. Približno tretjina delovno aktivnih prebivalcev te regije je v 2018 delala v drugi regiji. Povprečna mesečna neto plača je bila tukaj za 56 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 1.037 EUR. BDP na prebivalca te regije je znašal 18.314 EUR. Delež prebivalcev, ki so živeli v prenaseljenih stanovanjih, je bil v tej regiji tretji najvišji (14,5 %). V 2018 je tukaj nastalo 451 kilogramov odpadkov na prebivalca, to je 124 kilogramov na prebivalca manj kot v obalno-kraški, kjer je bila količina odpadkov na prebivalca največja. Gospodinjstvom v posavski regiji je bilo v letu 2018 iz javnega vodovoda dobavljenih 32 m3 vode na prebivalca ali skoraj 20 m3 na prebivalca manj kot v goriški, kjer je bila ta količina največja (skoraj 52 m3 vode na prebivalca).

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 968 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 75.418 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 77,9 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,9 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,5 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 21.260 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,0 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.036,63 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 4.678.364 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.