Koroška regija

Ta statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v dolinah.

Koroška

Vir: Arhiv RRA Koroška

Koroška statistična regija je po površini in po številu prebivalcev tretja najmanjša regija. Obsega nekaj več kot 1.000 km2. V 2018 je na tej površini živelo približno 71.000 prebivalcev ali 3 % vseh prebivalcev Slovenije. Po gostoti naseljenosti (68 prebivalcev na kvadratni kilometer) sodi med naše redkeje poseljene regije. Delež tujih državljanov med prebivalci je bil v tej regiji drugi najnižji (3,6 %). Delež novorojenih otrok, rojenih neporočenim materam oz. staršem, pa je bil tukaj tudi v 2018 najvišji (72 %). Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila tukaj ena najnižjih (28,9 leta). Delež žensk, ki so rodile, je bil v tej regiji najvišji (80,4 %), delež žensk, ki so rodile 4 otroke ali več, pa drugi najvišji (5 %). Dečki, rojeni v 2018 v tej regiji, lahko pričakujejo 79,73 leta življenja, deklice pa 82,32 leta (za dečke je to na ravni regij najdaljše pričakovano trajanje življenja, za deklice pa najkrajše).

Delež prebivalcev (25–64 let) z višje- ali visokošolsko izobrazbo je bil tukaj tretji najnižji (19,1 %). Število študentov na 1.000 prebivalcev (36) je bilo nekoliko nižje od slovenskega povprečja. Ta regija je v 2018 ustvarila 2,8 % nacionalnega BDP. BDP na prebivalca te regije (znašal je 17.885 EUR) je bil peti najnižji regionalni BDP. V 2018 je bilo tukaj najmanj stanovanj na 1.000 prebivalcev (380 stanovanj). Vsaj tri sobe je imelo 61 % stanovanj, kar je bilo manj od povprečja v celotni Sloveniji. Kar 86 % tukajšnjih gospodinjstev pa je ocenilo, da je njihovo stanovanje v dobrem stanju. To pomeni, da toliko gospodinjstev ni imelo težav niti zaradi puščajoče strehe, vlažnih sten ali vlažnih temeljev niti zaradi trhlih okenskih okvirjev ali trhlih tal. Povprečna starost osebnih avtomobilov, ki so jih vozili tukajšnji prebivalci, je bila na ravni regij ena najnižjih (9,7 leta).

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.041 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 70.603 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 67,8 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,1 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,5 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 21.838 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 61,0 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.043,88 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 2.506.426 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,7 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.