Koroška regija

Ta statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v dolinah.

koroška

Vir: Arhiv RRA Koroška

Obsega 5,1 % površine Slovenije

Koroška statistična regija je po površini in številu prebivalcev tretja najmanjša regija v Sloveniji. Obsega nekaj več kot 1.041 km2. V 2021 je na tej površini živelo nekaj manj kot 71.000 prebivalcev ali 3 % vseh prebivalcev Slovenije. Na km2 je na sredini leta 2021 živelo 68 prebivalcev, kar jo je uvrstilo med najredkeje poseljene regije.

Prebivalci starejši od povprečja in majhen delež poročenih

Prebivalci te regije so bili na sredini leta 2021 v povprečju stari 44,8 leta, enako kot v zasavski, kar je bilo leto dni več od povprečja v Sloveniji. Delež tujih državljanov med prebivalci je bil drugi najmanjši (5,5 %), nižji je bil le še v pomurski regiji (2,5 %).

Delež novorojenih otrok, katerih matere oz. starši niso bili poročeni, je bil tukaj najvišji (70 %) in je bil za 18 odstotnih točk višji kot v osrednjeslovenski, kjer je bil najnižji. Delež poročenih je bil drugi najmanjši (42,4 %), delež razvezanih pa najmanjši med regijami (5,5 %); manjši delež poročenih je imela le pomurska regija (40,5 %), ki pa je imela za več kot 2 odstotni točki več razvez (7,6).

Delež prebivalcev, starejših od 14 let, z višje- ali visokošolsko izobrazbo je bil tukaj, enako kot v posavski, tretji najmanjši (v vsaki 20,3 %). Imeli so drugi največji delež srednješolsko izobraženih (56,1 %); uvrstili so se za podravsko (56,3 %). Število študentov na 1.000 prebivalcev (35) je bilo nekoliko manjše od slovenskega povprečja.

Prebivalci te regije so splošno zadovoljstvo z življenjem v 2021 ocenili v povprečju s 7,7 (na lestvici do 10), kar je bilo enako povprečju v Sloveniji.

Ugodnejše stanovanjske razmere

V tej regiji je bil najmanjši delež oseb, ki so živele v stanovanjih s premajhnim številom sob glede na število članov gospodinjstva: 4,6 %, kar je bilo 6,3 odstotne točke manj od povprečja v Sloveniji. 82 % tukajšnjih gospodinjstev je ocenilo, da je njihovo stanovanje v dobrem stanju (to pomeni, da toliko gospodinjstev ni imelo težav niti zaradi puščajoče strehe, vlažnih sten ali temeljev niti zaradi trhlih okenskih okvirjev ali tal). Povprečna uporabna površina stanovanj je znašala 88 m2 in je bila za skoraj 5 m2 večja od povprečja. Med vsemi stanovanji jih je bilo 62 % tri- ali večsobnih, kar je bilo enako povprečju.

Stopnji delovne aktivnosti in brezposelnosti pod povprečjem

Stopnja delovne aktivnosti je dosegla 64,4 % in je bila tako v 2021 tretja najnižja. Delež delovnih migrantov je bil 20,9 %, kar je bilo za odstotno točko manj od povprečja v državi. Stopnja anketne brezposelnosti je bila 4,4-odstotna, blizu državnemu povprečju, ki je bilo višje za 0,3 odstotne točke.

Dohodki nižji od povprečja

Ta regija je v 2021 ustvarila 2,6 % BDP-ja Slovenije. BDP na prebivalca te regije (znašal je 19.176 EUR) je bil četrti najnižji regionalni BDP in je bil od povprečja nižji za 22,6 %. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo je znašala 1.205 EUR, kar je bilo 66 EUR oz. 5 % manj od državnega povprečja.

Z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, je živelo 16,2 % oseb; to je bil drugi največji delež na ravni regij, najvišji je bil v obalno-kraški (17 %).

Med najmanj turističnimi regijami

V 2021 so imeli 1,4 % vseh ležišč v Sloveniji ter našteli 1,0 % vseh prihodov in 0,9 % vseh prenočitev turistov v Sloveniji. Manj turistična je bila v tem letu le zasavska regija.

Nastalo najmanj komunalnih odpadkov na prebivalca

Povprečna starost osebnih avtomobilov, ki so jih vozili tukajšnji prebivalci, je bila v 2021 na ravni regij druga najnižja (10,2 leta).

Gospodinjstvom je bila iz javnega vodovoda dobavljena najmanjša količina vode na ravni regij, ki je na prebivalca znašala 31,5 m3. Prav tako je v tej regiji nastalo najmanj komunalnih odpadkov na prebivalca, in sicer 397 kilogramov, kar je bilo 23 % manj od državnega povprečja. Gre za edino regijo v 2021, ki je imela vrednost tega kazalnika pod 400 kg na prebivalca.

Sestavlja jo 12 občin

Po površini nobena izmed 12 občin ne spada med manjše v Sloveniji, je pa med najredkeje naseljenimi Ribnica na Pohorju; v njej je na sredini leta 2021 živelo 19 prebivalcev na km2 (povprečje za Slovenijo so 104 prebivalci na km2). Največ prebivalcev ima občina Slovenj Gradec; bilo jih je 16.671 in so predstavljali okoli 24 % vseh prebivalcev v regiji.

Prebivalstvena piramida za leto 2021

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2021 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.041 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 70.636 2.107.007
Gostota naseljenosti - 1. julij 67,9 103,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,8 43,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,8 -0,9
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 21.931 804.432
Stopnja delovne aktivnosti (%) 64,4 66,7
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.204,76 1.270,30
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 2.738.448 137.819.826
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,2 10,6

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat