Koroška regija

Ta statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v dolinah.

koroška

Vir: Arhiv RRA Koroška

Koroška statistična regija je po površini in po številu prebivalcev tretja najmanjša regija v Sloveniji. Obsega nekaj več kot 1.000 km2. V 2020 je na tej površini živelo približno 71.000 prebivalcev ali 3 % vseh prebivalcev Slovenije, kar je približno enako kot v posavski regiji. Po gostoti naseljenosti (68 prebivalcev na km2) je bila ena naših redkeje poseljenih regij. Samo tukaj je bil v 2020 negativen skupni prirast, to je seštevek naravnega in selitvenega prirasta (–1,6 na 1.000 prebivalcev). Delež tujih državljanov med prebivalci je bil tu drugi najnižji (5,0 %), nižji je bil le še v pomurski regiji (2,2 %). Delež novorojenih otrok, katerih matere oz. starši niso bili poročeni, je bil tukaj drugi najvišji (65 %). Delež prebivalcev (25–64 let) z višje- ali visokošolsko izobrazbo je bil tukaj četrti najnižji (19,8 %). Število študentov na 1.000 prebivalcev (37) je bilo nekoliko nižje od slovenskega povprečja. Z 8 diplomanti na 1.000 prebivalcev pa se je skupaj z goriško uvrstila na prvo mesto.

Prebivalci te regije so splošno zadovoljstvo z življenjem v 2020 ocenili v povprečju z oceno 6,8 (na lestvici do 10). To je bila najnižja povprečna ocena na ravni regij (v povprečju so najvišjo oceno zadovoljstva, ta je znašala 7,6, izrazili prebivalci gorenjske in goriške regije ter jugovzhodne Slovenije). Delež gospodinjstev, ki so se s svojimi prihodki zelo težko prebila skozi mesec, je bil v tej regiji najvišji. Znašal je 12 %. Delež gospodinjstev, ki bi lahko poravnala nepričakovane izdatke v višini 650 EUR iz lastnih sredstev, pa je bil tukaj in v pomurski regiji najnižji, in sicer je bilo takih gospodinjstev 52 %. Ta regija je v 2020 ustvarila 2,7 % BDP-ja Slovenije. BDP na prebivalca te regije (znašal je 17.756 EUR) je bil četrti najnižji regionalni BDP. 85 % tukajšnjih gospodinjstev je po drugi strani ocenilo, da je njihovo stanovanje v dobrem stanju (to pomeni, da toliko gospodinjstev ni imelo težav niti zaradi puščajoče strehe, vlažnih sten ali temeljev niti zaradi trhlih okenskih okvirjev ali tal). Povprečna starost osebnih avtomobilov, ki so jih vozili tukajšnji prebivalci, je bila na ravni regij ena najnižjih (10,0 leta).

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.041 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 70.835 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 68,0 103,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,5 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,6 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 21.837 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 63,0 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.141,45 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 2.346.005 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,0 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat