Goriška regija

Ta statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije. 

Goriška

Vir: Arhiv LTO Sotočje

V goriški statistični regiji je v 2018 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Je druga najredkeje poseljena regija; v 2018 je tukaj na enem kvadratnem kilometru živelo povprečno 51 prebivalcev. Povprečna starost prebivalcev te regije je bila na ravni regij druga najvišja (44,7 leta). V povprečju najstarejši so bili prebivalci pomurske regije (45,2 leta). Delež najmanj 80 let starih prebivalcev pa je bil v goriški regiji najvišji (6,4 %). Indeks staranja je tukaj dosegel eno najvišjih vrednosti: 150. To pomeni, da je bilo med prebivalci te regije na vsakih 100 otrok (tj. oseb, mlajših od 15 let) povprečno 150 oseb, starih 65+. Naravni prirast je bil negativen, selitveni pa pozitiven. Skupno število prebivalcev se je v 2018 glede na 2017 zmanjšalo za 361. Delež oseb, umrlih pred 65. letom starosti, pa je bil v tej regiji v tem letu najnižji (14 %). Z deležem otrok, starih 1–5 let, vključenih v vrtce (77 %), se je ta regija uvrstila na zadnje mesto, s številom študentov na 1.000 prebivalcev (38) pa na prvo mesto.

Zunaj regije svojega prebivališča je v 2018 delalo 17 % delovno aktivnih prebivalcev goriške regije, kar v primerjavi z drugimi ni veliko. Nižjo vrednost tega podatka sta imeli le še podravska (16 %) in osrednjeslovenska statistična regija (10 %). V 2018 je bila goriška regija prva po deležu dokončanih stanovanj od vseh stanovanj, ki so se gradila v tem letu (39 %). Prva je bila tudi po deležu tri- ali večsobnih stanovanj med vsemi stanovanji (74 %), med prvimi pa po povprečni uporabni površini vseh stanovanj (87 m2). Prva je bila še po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev (614). Ti so bili v povprečju najstarejši (11,5 leta). Količina komunalnih odpadkov na prebivalca, ki je v 2018 nastala v tej regiji (535 kg), je bila za 40 kg večja od slovenskega povprečja; 67 % komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Tukajšnjim gospodinjstvom je bilo iz javnega vodovoda dobavljenih 51,8 m3 vode na prebivalca. Delež odpadne vode, ki je bila pred izpustom iz javne kanalizacije prečiščena (77 %), je bil v tej regiji nekoliko večji kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.325 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 117.353 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 50,5 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,7 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,1 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 40.175 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,5 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.061,28 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 4.725.204 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,5 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.