Goriška regija

Ta statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije. 

goriška

Vir: Arhiv LTO Sotočje

Po površini je goriška statistična regija približno enako velika kot osrednjeslovenska, prebivalcev pa ima skoraj petkrat manj. V 2020 je v njej živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Je ena naših redkeje poseljenih regij: v 2020 je na enem kvadratnem kilometru njene površine prebivalo povprečno 51 prebivalcev. Po povprečni starosti prebivalcev (v 2020: 45,1 leta) se je ta regija med vsemi dvanajstimi regijami uvrstila na drugo mesto, za pomursko (45,8 leta). To pomeni, da je bila starostna sestava prebivalstva te regije manj ugodna. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je bil tukaj najvišji, 23,2-odstoten. Tudi indeks staranja je tu dosegel eno najvišjih vrednosti: 156 (to pomeni, da je bilo med prebivalci te regije na vsakih 100 otrok, tj. oseb, mlajših od 15 let, povprečno 156 oseb, starih najmanj 65 let. V epidemičnem letu 2020 je imela goriška najnižjo presežno umrljivost: umrlo je za 6 % več ljudi kot v povprečju petih let pred epidemijo. Delež živorojenih otrok, katerih matere oz. starša ob njihovem rojstvu nista bila poročena, je bil v tej regiji drugi najnižji (51 %). Najnižji je bil tudi delež otrok, starih 1–5 let, ki so bili vključeni v vrtce (76,4 %). Po številu študentov na 1.000 prebivalcev (40) pa se je ta regija uvrstila na prvo mesto.

Splošno zadovoljstvo z življenjem so prebivalci goriške regije ocenili v povprečju enako kot prebivalci gorenjske regije in jugovzhodne Slovenije: vsi z najvišjo oceno 7,6 (na lestvici od 1 do 10). V tej regiji je bil delež starejših stanovanj najvišji v celotni Sloveniji. Približno 35 % je bilo stanovanj, ki so bila zgrajena pred letom 1945, kar je za okoli 15 odstotnih točk več, kot znaša povprečje za Slovenijo. Delež gospodinjstev, ki so živela v stanovanjih v slabem stanju (s puščajočo streho, z vlažnimi stenami, temelji ali tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali tlemi), je bil med višjimi v državi; 26 % gospodinjstev je namreč presodilo, da živijo v takšnih razmerah.

Zunaj regije svojega prebivališča je v 2020 delalo 17 % delovno aktivnih prebivalcev goriške regije, kar v primerjavi z drugimi regijami ni bilo veliko. Nižjo vrednost tega podatka je imela le še osrednjeslovenska statistična regija (10 %). Stopnja anketne brezposelnosti je bila najnižja v Sloveniji; znašala je 3,1 %. Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev (621) in tudi po njihovi povprečni starosti (12 let) se je ta regija v 2020 uvrstila na prvo mesto. Količina komunalnih odpadkov na prebivalca, ki je v 2020 nastala v tej regiji (542 kg), je bila za 53 kg večja od slovenskega povprečja; ločeno je bilo tukaj zbranih 67 % komunalnih odpadkov, kar je bilo manj od povprečja celotne Slovenije. Tukajšnjim gospodinjstvom je bilo iz javnega vodovoda dobavljenih 41,7 m3 vode na prebivalca. Delež odpadne vode iz javne kanalizacije, ki je bila pred izpustom prečiščena, je bil v tej regiji tretji najnižji (58,5 %).

Goriška regija ima med regijami največ površin, namenjenih vinogradništvu (skoraj 4.000 hektarjev oziroma 26 % vseh tovrstnih površin v Sloveniji).

Prebivalstvena piramida za leto 2020

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.326 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 118.421 2.100.126
Gostota naseljenosti - 1. julij 50,9 103,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,1 43,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,9 6,2
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 40.828 794.623
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,3 65,6
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.151,90 1.208,65
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 4.620.354 113.691.184
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,0 10,4

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat