Primorsko-notranjska regija

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo in presihajoče Cerkniško jezero sta glavni znamenitosti te statistične regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa naša najredkeje naseljena regija. 

Primorsko-notranjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

Primorsko-notranjska statistična regija je v 2018 prispevala k celotnemu prebivalstvu Slovenije najnižji delež prebivalcev, 3 %. Tudi gostota naseljenosti je bila tukaj najmanjša: na enem kvadratnem kilometru je živelo povprečno 36 oseb. Delež tujih državljanov med prebivalci je bil tukaj tretji največji (6,4 %). Z večjima deležema so bili tuji državljani zastopani le še med prebivalci osrednjeslovenske in obalno-kraške regije. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–1,6), selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa pozitiven (5,8). Delež novorojenih otrok, rojenih neporočenim materam oz. v zunajzakonski skupnosti, je bil tukaj drugi najnižji (približno polovica vseh). Prebivalci te regije so se s povprečno oceno splošnega zadovoljstva z življenjem v 2018 (7 od 10) uvrstili med manj zadovoljne. Delež umrlih pred 65. letom starosti pa je bil v tej regiji v 2018 eden najnižjih (14,5 %).

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2018 v tej regiji najvišja, 70-odstotna. Med delovno sposobnimi prebivalci te regije je bilo torej skoraj 70 % delovno aktivnih; 40 % od teh jih je delalo v drugi regiji, velika večina v osrednjeslovenski statistični regiji. Povprečna mesečna neto plača je bila v tej regiji v 2018 najnižja. Znašala je 980 EUR, kar je bilo 112 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji. Regija sodi med gospodarsko šibkejše v državi. K slovenskemu BDP je v 2018 prispevala 1,8 %. Tukajšnja podjetja so ustvarila malo več kot odstotek vseh prihodkov podjetij v Sloveniji in zaposlovala malo manj kot 2 % vseh oseb, ki so v 2018 delale v teh podjetjih. Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bila ta regija druga (596), prav tako po njihovi povprečni starosti (11,0 leta).

Prebivalstvena piramida za leto 2018

Prebivalstvena piramida je grafični prikaz starostne in spolne sestave prebivalstva. Dolžina posamezne črte v grafikonu prikaže delež prebivalcev v posamezni starostni skupini. Če se s kurzorjem postavite na posamezno črto, se delež izpiše. Deleži prebivalcev so prikazani na levi strani, deleži prebivalk pa na desni strani piramide.

PODATKI ZA LETO 2018 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.456 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 52.315 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 35,9 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,8 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,1 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 14.543 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,4 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 980,28 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.654.815 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,0 10,1

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.