PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.334 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 554.823 2.100.126
Število moških - 1. julij 275.024 1.054.483
Število žensk - 1. julij 279.799 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 237,7 103,6
Naravni prirast -9 -5.249
Skupni prirast 1.038 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,6 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,6 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,0 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,9 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,9 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,0 43,6
Indeks staranja - 1. julij 117,7 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 96,1 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 140,5 159,4
Število vrtcev 272 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 25.603 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 84,9 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 54.341 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 19.003 73.854
Število študentov (po prebivališču) 21.438 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 39 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 244.217 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 314.161 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 288.569 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 25.593 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,3 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 2.057,92 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.320,95 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 110,9 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 109,3 100,0
Število podjetij 70.078 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 52.202.229 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 220.778 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 397 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 60 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 80,6 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 297.493 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 535 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 206.388 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 372 355
Izvoz blaga (1.000 EUR) 11.352.985 32.925.296
Uvoz blaga (1.000 EUR) 16.060.418 32.111.481
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 2.549.404 5.645.551
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 17.870 46.918
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 32.168 22.312
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 207.976 697.565
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) 89.467 411.588

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat