PODATKI ZA LETO 2021 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.675 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 145.879 2.107.007
Število moških - 1. julij 74.362 1.058.128
Število žensk - 1. julij 71.517 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 54,5 103,9
Naravni prirast -65 -4.277
Skupni prirast 303 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,7 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,2 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,4 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,5 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,1 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,0 43,8
Indeks staranja - 1. julij 120,2 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 102,4 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 139,3 161,9
Število vrtcev 53 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 6.604 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 79,3 81,3
Število učencev v osnovnih šolah 14.409 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 5.113 75.414
Število študentov (po prebivališču) 5.309 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 36 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 64.407 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 57.351 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 51.315 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 6.036 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,1 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.981,44 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.283,81 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 100,6 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 101,1 100,0
Število podjetij 11.203 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 8.125.474 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 58.125 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 398 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 63 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 88,0 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 84.862 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 580 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 44.414 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 304 365
Izvoz blaga (1.000 EUR) 4.256.669 39.442.990
Uvoz blaga (1.000 EUR) 2.465.899 41.549.300
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 346.688 6.852.952
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 3.490 52.208
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 23.914 24.770
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 38.310 787.081
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) 17.370 351.173

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat