PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 968 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 75.983 2.100.126
Število moških - 1. julij 38.546 1.054.483
Število žensk - 1. julij 37.437 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 78,5 103,6
Naravni prirast -239 -5.249
Skupni prirast 137 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,2 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,4 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,1 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,9 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,8 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,3 43,6
Indeks staranja - 1. julij 142,9 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 121,7 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 165,2 159,4
Število vrtcev 38 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 3.063 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 79,5 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 6.762 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 2.607 73.854
Število študentov (po prebivališču) 2.631 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 35 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 32.147 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 25.027 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 21.647 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 3.381 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,2 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.766,10 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.159,77 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 95,1 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 96,0 100,0
Število podjetij 5.886 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 4.451.338 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 31.912 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 420 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 63 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 84,6 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 44.474 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 586 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,1 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 26.124 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 344 355
Izvoz blaga (1.000 EUR) 562.903 32.925.296
Uvoz blaga (1.000 EUR) 460.021 32.111.481
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 229.619 5.645.551
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 1.489 46.918
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 19.565 22.312
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 19.616 697.565
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) z 411.588

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat