PODATKI ZA LETO 2022 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 968 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 75.749 2.108.732
Število moških - 1. julij 38.394 1.059.168
Število žensk - 1. julij 37.355 1.049.564
Gostota naseljenosti - 1. julij 78,2 104,0
Naravni prirast -310 -4.865
Skupni prirast 154 9.792
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,1 8,4
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,2 10,7
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,1 -2,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,1 7,0
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,0 4,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,6 43,9
Indeks staranja - 1. julij 149,5 141,8
Indeks staranja za moške - 1. julij 128,5 119,9
Indeks staranja za ženske - 1. julij 171,8 165,1
Število vrtcev 37 992
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 3.083 86.177
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 80,6 81,6
Število učencev v osnovnih šolah 6.934 197.062
Število dijakov (po prebivališču) 2.655 77.462
Število študentov (po prebivališču) 2.501 79.987
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 33 38
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 33.196 921.998
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 26.215 921.998
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 22.839 824.134
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 3.376 97.864
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,5 68,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.903,06 2.023,92
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.249,92 1.318,64
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 94,0 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 94,8 100,0
Število podjetij 6.275 221.483
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 7.635.775 165.285.133
Število stanovanj - 1. januar 31.912 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 420 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 63 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 84,6 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 45.849 1.207.755
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 603 571
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,6 10,9
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 26.928 760.838
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 355 361
Izvoz blaga (1.000 EUR) 851.474 52.776.889
Uvoz blaga (1.000 EUR) 746.617 56.744.541
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 257.656 7.894.529
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 1.601 57.038
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 21.132 27.040
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 21.986 830.673
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) N 408.894 M

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat