PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.301 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 258.345 2.100.126
Število moških - 1. julij 130.970 1.054.483
Število žensk - 1. julij 127.375 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 112,3 103,6
Naravni prirast -701 -5.249
Skupni prirast 1.073 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,2 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,9 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,7 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,9 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,2 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,6 43,6
Indeks staranja - 1. julij 132,1 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 112,6 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 152,6 159,4
Število vrtcev 122 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 10.473 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 80,6 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 23.926 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 9.282 73.854
Število študentov (po prebivališču) 9.336 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 36 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 111.627 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 104.835 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 92.981 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 11.854 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,6 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.671,92 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.104,83 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 90,1 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,4 100,0
Število podjetij 22.602 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 11.492.239 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 144.147 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 557 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 87.569 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 339 355
Izvoz blaga (1.000 EUR) 2.995.132 32.925.296
Uvoz blaga (1.000 EUR) 2.317.643 32.111.481
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 476.203 5.645.551
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 5.144 46.918
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 19.886 22.312
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 158.492 M 697.565
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) 137.117 411.588

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat