PODATKI ZA LETO 2021 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.301 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 258.677 2.107.007
Število moških - 1. julij 131.074 1.058.128
Število žensk - 1. julij 127.603 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 112,4 103,9
Naravni prirast -741 -4.277
Skupni prirast -195 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,9 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,8 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,9 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,1 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,8 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,8 43,8
Indeks staranja - 1. julij 135,2 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 116,0 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 155,1 161,9
Število vrtcev 122 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 10.552 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 81,6 81,3
Število učencev v osnovnih šolah 24.184 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 9.371 75.414
Število študentov (po prebivališču) 9.252 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 36 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 113.864 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 107.112 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 95.052 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 12.060 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,4 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.774,30 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.161,11 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 90,1 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,4 100,0
Število podjetij 23.292 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 14.292.367 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 103.195 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 399 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 62 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 81,5 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 146.750 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 567 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 88.690 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 343 365
Izvoz blaga (1.000 EUR) 4.023.919 39.442.990
Uvoz blaga (1.000 EUR) 3.443.879 41.549.300
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 649.131 6.852.952
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 5.697 52.208
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 22.014 24.770
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 160.658 M 787.081
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) 39.413 M 351.173

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat