PODATKI ZA LETO 2021 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.325 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 118.356 2.107.007
Število moških - 1. julij 59.839 1.058.128
Število žensk - 1. julij 58.517 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 50,9 103,9
Naravni prirast -335 -4.277
Skupni prirast -193 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,0 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,8 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,8 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,2 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,6 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,3 43,8
Indeks staranja - 1. julij 158,1 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 134,2 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 183,7 161,9
Število vrtcev 61 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 4.248 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 77,5 81,3
Število učencev v osnovnih šolah 11.046 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 4.070 75.414
Število študentov (po prebivališču) 4.531 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 38 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 50.473 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 47.596 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 41.208 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 6.387 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,3 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.878,35 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.225,56 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 95,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 96,5 100,0
Število podjetij 12.076 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 5.698.693 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 51.070 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 431 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 74 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 88,5 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 74.432 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 629 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,2 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 48.945 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 414 365
Izvoz blaga (1.000 EUR) 1.752.888 39.442.990
Uvoz blaga (1.000 EUR) 1.538.114 41.549.300
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 268.829 6.852.952
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 2.575 52.208
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 21.749 24.770
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 28.708 787.081
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) 13.966 M 351.173

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat