PODATKI ZA LETO 2020 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.456 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 53.092 2.100.126
Število moških - 1. julij 27.185 1.054.483
Število žensk - 1. julij 25.907 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 36,5 103,6
Naravni prirast -164 -5.249
Skupni prirast 404 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,1 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,2 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,1 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 10,7 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,6 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,2 43,6
Indeks staranja - 1. julij 139,8 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 120,6 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 160,5 159,4
Število vrtcev 21 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 2.096 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 79,3 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 5.010 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 1.825 73.854
Število študentov (po prebivališču) 1.905 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 36 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 23.424 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 16.770 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 14.492 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.278 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,9 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.632,87 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.084,56 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 88,0 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 89,7 100,0
Število podjetij 4.593 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.550.115 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 22.273 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 418 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 68 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 88,2 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 31.988 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 601 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,4 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 18.711 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 352 355
Izvoz blaga (1.000 EUR) 547.346 32.925.296
Uvoz blaga (1.000 EUR) 356.213 32.111.481
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 106.937 5.645.551
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 817 46.918
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 15.372 22.312
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 6.430 697.565
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) z 411.588

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat