PODATKI ZA LETO 2021 REGIJA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.336 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 114.540 2.107.007
Število moških - 1. julij 56.974 1.058.128
Število žensk - 1. julij 57.566 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 85,8 103,9
Naravni prirast -678 -4.277
Skupni prirast -482 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,7 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 13,6 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,9 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,7 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,2 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,1 43,8
Indeks staranja - 1. julij 184,0 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 156,5 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 213,2 161,9
Število vrtcev 68 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 3.899 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82,7 81,3
Število učencev v osnovnih šolah 9.126 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 3.722 75.414
Število študentov (po prebivališču) 3.306 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 29 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 42.463 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 38.410 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 33.375 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 5.035 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 58,9 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.797,08 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.176,61 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 91,2 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 92,6 100,0
Število podjetij 8.058 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 3.732.010 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 48.720 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 425 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 67 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 89,0 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 65.672 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 575 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 40.495 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 354 365
Izvoz blaga (1.000 EUR) 1.020.040 39.442.990
Uvoz blaga (1.000 EUR) 1.015.931 41.549.300
Investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR) 231.202 6.852.952
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR) 1.939 52.208
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj) 16.920 24.770
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) 36.520 M 787.081
Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) 3.539 M 351.173

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat