PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 78 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 16.785 2.107.007
Število moških - 1. julij 8.406 1.058.128
Število žensk - 1. julij 8.379 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 216 104
Naravni prirast -15 -4.277
Skupni prirast -5 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,3 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,2 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,9 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,6 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,3 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,1 43,8
Indeks staranja - 1. julij 124,6 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 104,8 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 146,5 161,9
Število vrtcev 8 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 738 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82 81
Število učencev v osnovnih šolah 1.672 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 639 75.414
Število študentov (po prebivališču) 687 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 41 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 9 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 7.330 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 4.678 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 3.914 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 764 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,5 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.866,19 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.211,69 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 94,8 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 95,4 100,0
Število podjetij 1.757 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 553.548 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 5.983 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 356 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 73 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 98,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 9.459 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 563 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 5.167 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 308 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat