PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 148 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 112.564 2.108.732
Število moških - 1. julij 56.312 1.059.168
Število žensk - 1. julij 56.252 1.049.564
Gostota naseljenosti - 1. julij 763 104
Naravni prirast -559 -4.865
Skupni prirast -25 10
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,2 8,4
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,1 10,7
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,0 -2,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,7 7,0
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,2 4,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,2 43,9
Indeks staranja - 1. julij 185,3 141,8
Indeks staranja za moške - 1. julij 150,9 119,9
Indeks staranja za ženske - 1. julij 220,7 165,1
Število vrtcev 50 992
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 4.343 86.177
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 77 82
Število učencev v osnovnih šolah 9.482 197.062
Število dijakov (po prebivališču) 3.227 77.462
Število študentov (po prebivališču) 3.148 79.987
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 28 38
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 43.760 921.998
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 63.105 921.998
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 58.982 824.134
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.124 97.864
Stopnja delovne aktivnosti (%) 60,8 68,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.921,03 2.023,92
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.256,39 1.318,64
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 94,9 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 95,3 100,0
Število podjetij 12.499 221.483
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 7.968.321 165.285.133
Število stanovanj - 1. januar 52.893 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 465 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 48 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 70,6 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 57.164 1.207.755
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 506 571
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,9
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 48.575 760.838
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 432 361

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat