PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 148 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 112.838 2.107.007
Število moških - 1. julij 56.384 1.058.128
Število žensk - 1. julij 56.454 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 765 104
Naravni prirast -670 -4.277
Skupni prirast -779 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,0 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 14,0 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,9 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,0 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -6,9 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,0 43,8
Indeks staranja - 1. julij 182,4 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 148,3 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 217,9 161,9
Število vrtcev 50 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 4.349 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 76 81
Število učencev v osnovnih šolah 9.305 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 3.189 75.414
Število študentov (po prebivališču) 3.300 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 29 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 42.327 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 61.751 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 57.777 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 3.974 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 58,4 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.898,88 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.225,46 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 96,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 96,5 100,0
Število podjetij 11.964 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 7.085.654 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 52.893 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 465 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 48 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 70,6 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 56.162 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 497 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,5 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 49.124 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 435 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat