PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 110 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.444 2.100.126
Število moških - 1. julij 728 1.054.483
Število žensk - 1. julij 716 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 13 104
Naravni prirast -13 -5.249
Skupni prirast 2 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 4,8 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 13,9 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -9,0 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 10,4 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,4 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,2 43,6
Indeks staranja - 1. julij 144,7 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 129,6 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 158,2 159,4
Število vrtcev 1 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 54 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 71,1 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 152 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 68 73.854
Število študentov (po prebivališču) 51 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 35 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 3 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 637 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 451 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 268 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 182 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,7 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.508,59 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.017,23 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 81,3 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 84,2 100,0
Število podjetij 186 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 38.801 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 603 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 415 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 77 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 95,8 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 851 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 585 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,8 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 279 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 193 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat