PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 275 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 293.822 2.107.007
Število moških - 1. julij 143.357 1.058.128
Število žensk - 1. julij 150.465 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 1068 104
Naravni prirast -45 -4.277
Skupni prirast -1.496 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,0 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,1 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,2 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,9 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,1 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,7 43,8
Indeks staranja - 1. julij 139,0 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 110,8 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 168,4 161,9
Število vrtcev 129 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 13.111 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 85 81
Število učencev v osnovnih šolah 26.833 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 8.946 75.414
Število študentov (po prebivališču) 10.578 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 36 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 127.198 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 237.640 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 223.729 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 13.911 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,7 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 2.278,78 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.442,29 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 115,7 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 113,5 100,0
Število podjetij 45.402 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 51.965.658 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 129.816 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 441 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 51 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 70,1 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 155.210 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 529 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,6 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 121.702 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 414 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat