PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 275 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 294.054 2.100.126
Število moških - 1. julij 143.390 1.054.483
Število žensk - 1. julij 150.664 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 1069 104
Naravni prirast -126 -5.249
Skupni prirast -692 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,1 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,5 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,4 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,9 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,4 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,6 43,6
Indeks staranja - 1. julij 135,7 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 107,7 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 164,8 159,4
Število vrtcev 128 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 13.347 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 85,9 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 26.579 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 8.614 73.854
Število študentov (po prebivališču) 10.839 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 37 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 126.599 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 234.346 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 220.851 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 13.495 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,1 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 2.161,38 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.379,09 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 116,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 114,1 100,0
Število podjetij 44.341 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 42.289.812 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 129.816 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 441 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 51 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 70,1 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 152.225 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 517 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,5 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 115.720 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 394 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat