PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 198 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 13.059 2.107.007
Število moških - 1. julij 6.518 1.058.128
Število žensk - 1. julij 6.541 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 66 104
Naravni prirast -100 -4.277
Skupni prirast -118 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,7 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 16,4 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -7,7 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,4 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -9,0 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,3 43,8
Indeks staranja - 1. julij 158,4 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 140,0 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 176,8 161,9
Število vrtcev 9 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 482 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 85 81
Število učencev v osnovnih šolah 1.113 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 427 75.414
Število študentov (po prebivališču) 459 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 35 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 9 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.515 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 3.451 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.791 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 660 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,7 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.662,61 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.095,30 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 84,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 86,2 100,0
Število podjetij 1.017 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 220.735 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 5.594 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 426 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 62 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 79,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 7.570 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 583 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,5 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 3.684 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 282 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat