PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 198 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 13.085 2.100.126
Število moških - 1. julij 6.523 1.054.483
Število žensk - 1. julij 6.562 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 66 104
Naravni prirast -77 -5.249
Skupni prirast 34 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,2 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 15,1 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,9 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,5 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,6 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,1 43,6
Indeks staranja - 1. julij 158,2 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 137,4 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 179,4 159,4
Število vrtcev 9 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 469 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 80,9 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 1.095 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 464 73.854
Število študentov (po prebivališču) 445 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 34 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.465 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 3.417 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.772 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 645 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,3 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.544,68 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.031,69 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 83,2 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 85,4 100,0
Število podjetij 994 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 186.232 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 5.594 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 426 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 62 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 79,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 7.458 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 568 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,4 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 3.703 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 283 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat