PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 23 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.661 2.107.007
Število moških - 1. julij 843 1.058.128
Število žensk - 1. julij 818 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 73 104
Naravni prirast -15 -4.277
Skupni prirast 27 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,8 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 16,9 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -9,0 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 25,3 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 16,3 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,2 43,8
Indeks staranja - 1. julij 162,5 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 132,6 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 196,6 161,9
Število vrtcev 1 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 54 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 69 81
Število učencev v osnovnih šolah 145 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 39 75.414
Število študentov (po prebivališču) 27 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 16 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 3 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 360 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 278 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 235 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 44 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 35,9 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.448,06 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 977,16 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 73,5 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 76,9 100,0
Število podjetij 71 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 17.598 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 653 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 402 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 67 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 89,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 914 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 553 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,0 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 370 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 223 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat