PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 256 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 5.590 2.100.126
Število moških - 1. julij 2.796 1.054.483
Število žensk - 1. julij 2.794 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 22 104
Naravni prirast -63 -5.249
Skupni prirast 2.186 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,0 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 18,2 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -11,3 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 402,3 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 391,1 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 48,2 43,6
Indeks staranja - 1. julij 236,1 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 199,4 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 276,9 159,4
Število vrtcev 2 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 177 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 45,7 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 408 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 155 73.854
Število študentov (po prebivališču) 141 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 19 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 4 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.312 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.504 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.267 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 236 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,0 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.525,91 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.012,51 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 82,2 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 83,8 100,0
Število podjetij 655 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 63.938 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 4.156 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 553 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 52 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 75,5 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 3.048 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 405 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,2 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 2.422 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 433 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat