PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 151 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 56.784 2.107.007
Število moških - 1. julij 28.520 1.058.128
Število žensk - 1. julij 28.264 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 376 104
Naravni prirast -17 -4.277
Skupni prirast -487 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,8 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,1 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,3 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -8,3 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -8,6 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,9 43,8
Indeks staranja - 1. julij 123,9 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 99,9 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 150,2 161,9
Število vrtcev 32 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 2.372 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 79 81
Število učencev v osnovnih šolah 5.711 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 2.036 75.414
Število študentov (po prebivališču) 2.012 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 36 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 25.394 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 25.464 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 22.940 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.524 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,8 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.938,79 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.252,58 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 98,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 98,6 100,0
Število podjetij 5.739 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 3.056.043 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 21.317 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 373 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 62 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 81,4 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 31.076 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 549 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 31.058 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 547 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat