PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 151 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 56.888 2.108.732
Število moških - 1. julij 28.524 1.059.168
Število žensk - 1. julij 28.364 1.049.564
Gostota naseljenosti - 1. julij 377 104
Naravni prirast -19 -4.865
Skupni prirast 529 10
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,8 8,4
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,1 10,7
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,3 -2,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,6 7,0
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,3 4,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,1 43,9
Indeks staranja - 1. julij 126,7 141,8
Indeks staranja za moške - 1. julij 102,9 119,9
Indeks staranja za ženske - 1. julij 152,8 165,1
Število vrtcev 32 992
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 2.351 86.177
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 81 82
Število učencev v osnovnih šolah 5.679 197.062
Število dijakov (po prebivališču) 2.130 77.462
Število študentov (po prebivališču) 1.925 79.987
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 34 38
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 26.045 921.998
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 26.305 921.998
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 23.676 824.134
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.629 97.864
Stopnja delovne aktivnosti (%) 71,8 68,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.998,24 2.023,92
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.302,45 1.318,64
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 98,7 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 98,8 100,0
Število podjetij 6.018 221.483
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 3.476.071 165.285.133
Število stanovanj - 1. januar 21.317 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 373 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 62 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 81,4 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 31.450 1.207.755
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 550 571
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,9
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 33.230 760.838
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 584 361

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat