PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 90 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.010 2.100.126
Število moških - 1. julij 1.532 1.054.483
Število žensk - 1. julij 1.478 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 34 104
Naravni prirast -5 -5.249
Skupni prirast 41 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,3 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,0 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,7 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 15,3 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 13,6 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,8 43,6
Indeks staranja - 1. julij 150,8 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 121,9 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 182,8 159,4
Število vrtcev 1 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 80 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 75,2 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 221 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 126 73.854
Število študentov (po prebivališču) 105 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 35 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.256 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 596 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 356 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 240 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 64,0 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.491,21 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 994,61 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 80,3 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 82,3 100,0
Število podjetij 258 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 27.316 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 1.402 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 463 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 64 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 84,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.829 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 604 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,7 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 727 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 242 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat