PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 556 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 15.620 2.107.007
Število moških - 1. julij 7.815 1.058.128
Število žensk - 1. julij 7.805 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 28 104
Naravni prirast -69 -4.277
Skupni prirast -10 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,7 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 13,1 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,4 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,8 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,6 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,8 43,8
Indeks staranja - 1. julij 153,7 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 127,7 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 181,5 161,9
Število vrtcev 7 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 548 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 72 81
Število učencev v osnovnih šolah 1.382 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 505 75.414
Število študentov (po prebivališču) 432 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 28 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 6.095 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 4.731 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.309 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 422 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,5 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.740,44 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.140,44 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 88,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 89,8 100,0
Število podjetij 1.014 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 474.602 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 6.369 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 407 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 57 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 81,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 8.190 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 524 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,0 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 5.085 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 326 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat