PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 147 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 5.295 2.100.126
Število moških - 1. julij 2.690 1.054.483
Število žensk - 1. julij 2.605 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 36 104
Naravni prirast -8 -5.249
Skupni prirast -15 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,1 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,6 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,5 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,3 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,8 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,4 43,6
Indeks staranja - 1. julij 180,5 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 144,0 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 222,3 159,4
Število vrtcev 3 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 138 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 74,2 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 438 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 178 73.854
Število študentov (po prebivališču) 212 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 40 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.143 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.201 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.005 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 196 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 64,5 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.688,50 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.127,68 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 91,0 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 93,3 100,0
Število podjetij 336 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 150.671 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 2.598 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 491 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 77 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 86,7 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 3.410 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 645 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,9 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 2.176 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 411 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat