PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 36 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.456 2.107.007
Število moških - 1. julij 1.257 1.058.128
Število žensk - 1. julij 1.199 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 68 104
Naravni prirast -21 -4.277
Skupni prirast 80 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 11,0 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 19,5 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -8,6 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 41,1 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 32,6 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,8 43,8
Indeks staranja - 1. julij 130,6 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 102,9 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 161,4 161,9
Število vrtcev 1 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 101 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 87 81
Število učencev v osnovnih šolah 251 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 75 75.414
Število študentov (po prebivališču) 62 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 25 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 2 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 926 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 303 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 176 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 128 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 59,4 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.756,21 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.161,41 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 89,2 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,4 100,0
Število podjetij 120 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 12.644 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 1.069 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 442 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 60 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 82,7 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.367 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 547 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,4 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 533 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 217 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat