PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 76 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 21.653 2.107.007
Število moških - 1. julij 11.113 1.058.128
Število žensk - 1. julij 10.540 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 285 104
Naravni prirast -52 -4.277
Skupni prirast 117 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,4 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,8 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,4 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,8 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 5,4 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,9 43,8
Indeks staranja - 1. julij 146,2 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 119,8 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 176,8 161,9
Število vrtcev 7 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 685 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 69 81
Število učencev v osnovnih šolah 1.848 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 726 75.414
Število študentov (po prebivališču) 557 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 26 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 9.182 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 7.096 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 6.600 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 496 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,0 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.982,48 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.276,96 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 100,7 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 100,5 100,0
Število podjetij 1.291 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.132.107 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 8.575 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 396 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 46 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 66,2 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 10.831 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 498 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,3 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 8.904 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 411 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat