PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 227 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 17.235 2.100.126
Število moških - 1. julij 8.914 1.054.483
Število žensk - 1. julij 8.321 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 76 104
Naravni prirast 116 -5.249
Skupni prirast 505 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 12,5 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 5,8 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,7 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 22,6 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 29,3 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,3 43,6
Indeks staranja - 1. julij 84,8 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 71,7 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 99,6 159,4
Število vrtcev 10 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 775 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 76,8 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 1.798 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 683 73.854
Število študentov (po prebivališču) 693 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 40 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 8.361 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 5.117 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.292 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 824 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 72,8 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.701,24 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.121,94 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 91,7 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 92,8 100,0
Število podjetij 1.408 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 429.682 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 6.479 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 369 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 71 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 88,4 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 10.042 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 573 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,0 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 5.060 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 294 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat