PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 294 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 11.793 2.100.126
Število moških - 1. julij 5.981 1.054.483
Število žensk - 1. julij 5.812 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 40 104
Naravni prirast -72 -5.249
Skupni prirast -78 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,2 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 13,3 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -6,1 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,5 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -6,6 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,3 43,6
Indeks staranja - 1. julij 162,2 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 134,0 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 191,3 159,4
Število vrtcev 5 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 443 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82,0 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 1.122 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 421 73.854
Število študentov (po prebivališču) 487 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 41 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.168 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 5.510 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.924 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 585 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 70,7 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.828,77 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.194,62 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 98,5 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 98,8 100,0
Število podjetij 1.080 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 616.507 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 4.967 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 423 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 68 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 81,4 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 6.472 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 552 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 4.025 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 341 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat