PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 294 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 11.730 2.070.050
Število moških - 1. julij 5.894 1.030.234
Število žensk - 1. julij 5.836 1.039.816
Gostota naseljenosti - 1. julij 40 102
Naravni prirast -56 -900
Skupni prirast -8 14.028
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,9 9,5
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,7 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,8 -0,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,1 7,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,7 6,8
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,8 43,3
Indeks staranja - 1. julij 155,4 130,6
Indeks staranja za moške - 1. julij 126,1 107,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 185,0 154,8
Število vrtcev 5 968
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 486 87.147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 80,9 80,5
Število učencev v osnovnih šolah 1.070 184.101
Število dijakov (po prebivališču) 425 73.110
Število študentov (po prebivališču) 450 75.991
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 38 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.279 872.772
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 5.483 872.772
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.882 780.203
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 601 92.569
Stopnja delovne aktivnosti (%) 71,6 64,5
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.733,79 1.681,55
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.127,43 1.092,74
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 103,1 100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 103,2 100
Število podjetij 1.100 200.174
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 712.997 117.040.613
Število stanovanj - 1. januar 4.938 852.181
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 420 412
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 68 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 79,8 81,5
Število osebnih avtomobilov - 31. december 6.373 1.143.150
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 54 55
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,1
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 4.237 747.535
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 361 361

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.