PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 294 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 11.723 2.107.007
Število moških - 1. julij 5.935 1.058.128
Število žensk - 1. julij 5.788 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 40 104
Naravni prirast -40 -4.277
Skupni prirast -2 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,0 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,4 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,4 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,2 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,2 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,5 43,8
Indeks staranja - 1. julij 162,7 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 132,5 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 194,0 161,9
Število vrtcev 5 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 411 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 83 81
Število učencev v osnovnih šolah 1.147 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 412 75.414
Število študentov (po prebivališču) 474 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 40 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.181 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 5.404 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.825 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 579 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 71,8 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 2.012,68 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.295,26 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 102,2 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 102,0 100,0
Število podjetij 1.092 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 808.962 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 4.967 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 423 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 68 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 81,4 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 6.531 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 557 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,1 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 3.812 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 325 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat