PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 59 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 8.980 2.107.007
Število moških - 1. julij 4.446 1.058.128
Število žensk - 1. julij 4.534 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 153 104
Naravni prirast -82 -4.277
Skupni prirast -100 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,7 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 15,8 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -9,1 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,0 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -11,1 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,8 43,8
Indeks staranja - 1. julij 192,6 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 159,3 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 229,4 161,9
Število vrtcev 4 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 267 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 76 81
Število učencev v osnovnih šolah 689 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 302 75.414
Število študentov (po prebivališču) 280 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 31 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 3.522 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 2.323 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.099 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 224 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,2 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.838,05 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.196,37 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 93,3 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 94,2 100,0
Število podjetij 493 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 202.967 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 4.162 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 459 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 46 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 67,2 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 4.791 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 535 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 3.101 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 345 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat