PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 59 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 9.191 2.070.050
Število moških - 1. julij 4.529 1.030.234
Število žensk - 1. julij 4.662 1.039.816
Gostota naseljenosti - 1. julij 157 102
Naravni prirast -55 -900
Skupni prirast -30 14.028
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,9 9,5
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 13,9 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -6,0 -0,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,7 7,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,3 6,8
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,2 43,3
Indeks staranja - 1. julij 179,0 130,6
Indeks staranja za moške - 1. julij 137,9 107,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 226,8 154,8
Število vrtcev 4 968
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 290 87.147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 71,3 80,5
Število učencev v osnovnih šolah 652 184.101
Število dijakov (po prebivališču) 316 73.110
Število študentov (po prebivališču) 296 75.991
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 32 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 9 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 3.596 872.772
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 2.265 872.772
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.034 780.203
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 231 92.569
Stopnja delovne aktivnosti (%) 60,3 64,5
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.493,40 1.681,55
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 999,18 1.092,74
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 88,8 100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,4 100
Število podjetij 455 200.174
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 151.047 117.040.613
Število stanovanj - 1. januar 4.149 852.181
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 452 412
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 45 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 66,3 81,5
Število osebnih avtomobilov - 31. december 4.630 1.143.150
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 51 55
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,3 10,1
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 3.039 747.535
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 331 361

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.