PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 18 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 361 2.107.007
Število moških - 1. julij 182 1.058.128
Število žensk - 1. julij 179 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 20 104
Naravni prirast -15 -4.277
Skupni prirast -8 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 2,8 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 44,3 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -41,6 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 19,4 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -22,2 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 50,6 43,8
Indeks staranja - 1. julij 261,9 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 242,9 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 281,0 161,9
Število vrtcev 1 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 6 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 47 81
Število učencev v osnovnih šolah 11 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 8 75.414
Število študentov (po prebivališču) 3 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 8 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 0 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 100 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 47 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 19 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 28 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 47,3 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.413,80 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 942,93 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 71,8 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 74,2 100,0
Število podjetij 16 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 223 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 131 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 355 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 69 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 93,7 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 159 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 439 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,5 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 104 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 288 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat