PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 134 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 21.279 2.107.007
Število moških - 1. julij 10.975 1.058.128
Število žensk - 1. julij 10.304 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 159 104
Naravni prirast 8 -4.277
Skupni prirast -44 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,0 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,6 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,4 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,4 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,1 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,9 43,8
Indeks staranja - 1. julij 94,8 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 82,5 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 107,6 161,9
Število vrtcev 17 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 963 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 81 81
Število učencev v osnovnih šolah 2.321 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 903 75.414
Število študentov (po prebivališču) 872 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 41 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 9.792 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 7.689 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 6.803 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 886 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 70,3 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.743,13 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.141,13 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 88,5 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 89,8 100,0
Število podjetij 2.115 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.045.068 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 6.916 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 323 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 73 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 94,0 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 11.717 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 549 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,9 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 7.399 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 348 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat