PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 72 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 35.917 2.070.050
Število moških - 1. julij 17.673 1.030.234
Število žensk - 1. julij 18.244 1.039.816
Gostota naseljenosti - 1. julij 497 102
Naravni prirast 157 -900
Skupni prirast 586 14.028
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,7 9,5
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 6,3 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,4 -0,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 11,9 7,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 16,3 6,8
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,2 43,3
Indeks staranja - 1. julij 99,7 130,6
Indeks staranja za moške - 1. julij 80,2 107,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 120,8 154,8
Število vrtcev 17 968
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 1.760 87.147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 86,4 80,5
Število učencev v osnovnih šolah 3.892 184.101
Število dijakov (po prebivališču) 1.473 73.110
Število študentov (po prebivališču) 1.448 75.991
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 40 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 16.106 872.772
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 11.646 872.772
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 9.898 780.203
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.747 92.569
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,2 64,5
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.548,51 1.681,55
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.020,48 1.092,74
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 92,1 100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 93,4 100
Število podjetij 4.008 200.174
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.420.305 117.040.613
Število stanovanj - 1. januar 12.516 852.181
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 351 412
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 68 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 93,0 81,5
Število osebnih avtomobilov - 31. december 19.657 1.143.150
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 54 55
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,6 10,1
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 13.979 747.535
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 389 361

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.