PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 72 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 36.648 2.100.126
Število moških - 1. julij 18.165 1.054.483
Število žensk - 1. julij 18.483 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 507 104
Naravni prirast 51 -5.249
Skupni prirast 26 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,6 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 8,2 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,4 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,7 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,7 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,5 43,6
Indeks staranja - 1. julij 103,9 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 85,4 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 123,7 159,4
Število vrtcev 17 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 1.744 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 85,3 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 4.123 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 1.482 73.854
Število študentov (po prebivališču) 1.531 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 42 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 16.525 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 12.029 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 10.250 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.779 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,3 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.678,75 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.111,13 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 90,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,9 100,0
Število podjetij 4.133 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.435.754 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 12.824 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 350 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 69 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 94,1 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 20.267 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 552 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 14.764 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 403 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat