PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 33 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 6.315 2.100.126
Število moških - 1. julij 3.143 1.054.483
Število žensk - 1. julij 3.172 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 189 104
Naravni prirast 19 -5.249
Skupni prirast 59 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,2 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 6,2 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,0 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,3 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,3 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,1 43,6
Indeks staranja - 1. julij 86,2 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 77,2 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 95,7 159,4
Število vrtcev 2 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 284 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 81,5 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 758 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 241 73.854
Število študentov (po prebivališču) 294 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 46 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.869 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.732 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.477 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 256 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,9 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.948,47 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.277,15 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 105,0 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 105,7 100,0
Število podjetij 577 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 250.518 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 2.186 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 343 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 75 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 98,6 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 3.566 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 559 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,7 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.449 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 229 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat