PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 33 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 6.333 2.107.007
Število moških - 1. julij 3.165 1.058.128
Število žensk - 1. julij 3.168 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 190 104
Naravni prirast 40 -4.277
Skupni prirast -23 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,7 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 4,4 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,3 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -9,9 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,6 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,4 43,8
Indeks staranja - 1. julij 88,6 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 78,2 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 100,0 161,9
Število vrtcev 1 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 291 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 86 81
Število učencev v osnovnih šolah 750 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 257 75.414
Število študentov (po prebivališču) 273 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 43 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.850 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.748 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.486 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 262 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,6 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 2.021,46 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.314,71 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 102,6 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 103,5 100,0
Število podjetij 613 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 298.078 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 2.186 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 343 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 75 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 98,6 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 3.617 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 570 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,0 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.410 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 223 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat