PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 164 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 6.684 2.107.007
Število moških - 1. julij 3.477 1.058.128
Število žensk - 1. julij 3.207 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 41 104
Naravni prirast 19 -4.277
Skupni prirast -112 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 11,7 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 8,8 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,8 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -6,6 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -16,8 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,6 43,8
Indeks staranja - 1. julij 104,7 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 89,2 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 122,3 161,9
Število vrtcev 2 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 324 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82 81
Število učencev v osnovnih šolah 662 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 315 75.414
Število študentov (po prebivališču) 310 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 46 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 10 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 3.130 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 2.928 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.601 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 327 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 72,6 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.842,96 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.221,89 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 93,6 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 96,2 100,0
Število podjetij 546 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 340.199 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 2.228 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 333 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 75 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 101,4 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 3.799 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 568 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.307 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 196 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat