PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 147 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 16.402 2.100.126
Število moških - 1. julij 8.199 1.054.483
Število žensk - 1. julij 8.203 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 111 104
Naravni prirast -42 -5.249
Skupni prirast -50 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,6 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,2 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,6 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,5 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,0 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,1 43,6
Indeks staranja - 1. julij 137,4 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 111,5 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 166,3 159,4
Število vrtcev 5 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 646 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 81,9 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 1.532 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 589 73.854
Število študentov (po prebivališču) 617 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 38 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 7.071 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 4.354 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 3.764 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 590 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,5 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.609,96 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.062,52 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 86,7 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 87,9 100,0
Število podjetij 1.169 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 390.762 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 6.276 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 383 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 58 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 83,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 8.955 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 547 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,2 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 5.529 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 337 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat