PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 116 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 17.655 2.100.126
Število moških - 1. julij 8.914 1.054.483
Število žensk - 1. julij 8.741 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 153 104
Naravni prirast -30 -5.249
Skupni prirast 88 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,8 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,5 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,7 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,7 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 5,0 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,0 43,6
Indeks staranja - 1. julij 108,4 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 89,4 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 129,4 159,4
Število vrtcev 7 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 840 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82,9 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 1.831 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 660 73.854
Število študentov (po prebivališču) 661 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 38 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 7.852 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 4.661 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 3.893 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 768 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,2 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.678,66 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.112,36 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 90,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 92,0 100,0
Število podjetij 1.648 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 496.909 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 6.107 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 347 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 68 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 90,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 9.687 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 550 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,1 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 6.590 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 373 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat