PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 25 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.080 2.089.310
Število moških - 1. julij 1.110 1.045.835
Število žensk - 1. julij 970 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 85 103
Naravni prirast -1 -1.260
Skupni prirast 26 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,1 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,6 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,5 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 13,0 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 12,5 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,0 43,4
Indeks staranja - 1. julij 96,0 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 71,5 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 126,4 156,7
Število vrtcev 1 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 98 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 78,4 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 208 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 78 72.738
Število študentov (po prebivališču) 57 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 27 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 898 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 459 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 324 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 134 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,3 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.407,60 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 939,26 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 80,3 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 82,9 100,0
Število podjetij 120 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 24.963 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.221 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 586 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 453 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 218 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat