PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 25 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.135 2.107.007
Število moških - 1. julij 1.139 1.058.128
Število žensk - 1. julij 996 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 87 104
Naravni prirast 0 -4.277
Skupni prirast 18 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,8 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,8 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,0 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,4 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,4 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,4 43,8
Indeks staranja - 1. julij 102,7 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 80,1 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 129,8 161,9
Število vrtcev 1 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 107 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 84 81
Število učencev v osnovnih šolah 213 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 66 75.414
Število študentov (po prebivališču) 63 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 29 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 9 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 924 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 395 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 287 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 108 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,2 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.761,74 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.153,17 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 89,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 90,8 100,0
Število podjetij 131 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 25.855 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 866 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 399 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 70 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 93,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.298 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 596 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 580 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 272 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat