PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 31 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.956 2.100.126
Število moških - 1. julij 2.506 1.054.483
Število žensk - 1. julij 2.450 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 158 104
Naravni prirast 18 -5.249
Skupni prirast -9 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,9 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 6,3 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,6 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,4 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,8 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,6 43,6
Indeks staranja - 1. julij 88,0 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 81,0 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 95,5 159,4
Število vrtcev 3 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 268 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 87,4 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 548 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 260 73.854
Število študentov (po prebivališču) 234 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 47 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 12 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.310 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.126 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 862 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 264 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,7 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.467,62 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 981,95 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 79,1 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 81,2 100,0
Število podjetij 517 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 102.118 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 1.640 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 329 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 86 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 118,5 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.874 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 577 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,6 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.590 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 321 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat