PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 31 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.943 2.107.007
Število moških - 1. julij 2.474 1.058.128
Število žensk - 1. julij 2.469 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 158 104
Naravni prirast -1 -4.277
Skupni prirast 2 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,9 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 8,1 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,2 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,6 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,4 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,9 43,8
Indeks staranja - 1. julij 90,5 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 81,1 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 100,7 161,9
Število vrtcev 3 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 260 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 87 81
Število učencev v osnovnih šolah 543 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 269 75.414
Število študentov (po prebivališču) 245 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 49 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 10 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.316 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.141 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 866 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 275 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 70,0 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.572,52 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.033,69 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 79,8 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 81,4 100,0
Število podjetij 533 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 122.425 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 1.640 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 329 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 86 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 118,5 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.912 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 585 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,7 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.727 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 349 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat