PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 12 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.343 2.107.007
Število moških - 1. julij 681 1.058.128
Število žensk - 1. julij 662 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 112 104
Naravni prirast -4 -4.277
Skupni prirast 20 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,4 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,4 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,0 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 17,9 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 14,9 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,4 43,8
Indeks staranja - 1. julij 185,6 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 126,8 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 282,4 161,9
Število vrtcev 1 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 48 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 77 81
Število učencev v osnovnih šolah 109 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 50 75.414
Število študentov (po prebivališču) 37 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 27 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 12 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 536 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 327 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 258 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 69 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 64,2 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.769,82 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.165,45 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 89,9 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,7 100,0
Število podjetij 107 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 29.443 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 596 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 443 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 71 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 97,7 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 787 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 574 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 512 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 381 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat