PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 12 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.344 2.100.126
Število moških - 1. julij 677 1.054.483
Število žensk - 1. julij 667 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 112 104
Naravni prirast 2 -5.249
Skupni prirast 27 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,7 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 8,2 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,5 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 18,6 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 20,1 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,7 43,6
Indeks staranja - 1. julij 166,8 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 117,8 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 247,2 159,4
Število vrtcev 1 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 41 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82,4 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 109 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 44 73.854
Število študentov (po prebivališču) 47 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 35 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 10 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 520 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 327 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 257 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 70 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,6 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.589,80 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.058,73 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 85,6 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 87,6 100,0
Število podjetij 107 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 26.311 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 596 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 443 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 71 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 97,7 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 764 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 568 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 493 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 367 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat