PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 84 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 33.506 2.089.310
Število moških - 1. julij 17.104 1.045.835
Število žensk - 1. julij 16.402 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 401 103
Naravni prirast 68 -1.260
Skupni prirast 369 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,8 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 7,8 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,0 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,0 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 11,0 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,9 43,4
Indeks staranja - 1. julij 118,1 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 105,0 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 131,7 156,7
Število vrtcev 12 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 1.394 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 75,6 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 3.141 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 1.152 72.738
Število študentov (po prebivališču) 1.066 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 32 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 14.009 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 16.396 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 15.438 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 959 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,7 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.636,75 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.064,65 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 93,3 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 93,9 100,0
Število podjetij 2.365 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.662.882 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 17.069 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 507 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,0 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 11.876 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 354 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat