PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 35 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.659 2.089.310
Število moških - 1. julij 856 1.045.835
Število žensk - 1. julij 803 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 48 103
Naravni prirast 7 -1.260
Skupni prirast 23 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 11,5 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 7,2 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,2 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,6 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 13,9 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,6 43,4
Indeks staranja - 1. julij 96,9 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 86,6 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 107,8 156,7
Število vrtcev 1 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 94 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 85,7 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 152 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 66 72.738
Število študentov (po prebivališču) 64 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 38 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 765 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 189 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 86 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 104 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 70,4 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.272,92 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 866,34 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 72,6 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 76,4 100,0
Število podjetij 128 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 8.088 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.017 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 609 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,5 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 478 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 288 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat