PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 34 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.400 2.089.310
Število moških - 1. julij 1.721 1.045.835
Število žensk - 1. julij 1.679 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 99 103
Naravni prirast 11 -1.260
Skupni prirast 85 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 13,2 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,0 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,2 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 21,8 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 25,0 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,0 43,4
Indeks staranja - 1. julij 112,7 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 99,3 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 126,7 156,7
Število vrtcev 1 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 161 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 88,5 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 376 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 116 72.738
Število študentov (po prebivališču) 114 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 33 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.650 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 901 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 765 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 136 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 73,8 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.532,12 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.018,17 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 87,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 89,8 100,0
Število podjetij 222 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 71.807 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.112 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 610 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 979 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 288 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat