PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 43 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 11.692 2.100.126
Število moških - 1. julij 5.897 1.054.483
Število žensk - 1. julij 5.795 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 268 104
Naravni prirast 0 -5.249
Skupni prirast 92 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,9 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,9 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,0 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,9 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,9 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 40,5 43,6
Indeks staranja - 1. julij 89,4 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 77,7 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 102,0 159,4
Število vrtcev 7 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 474 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 84,5 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 1.296 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 464 73.854
Število študentov (po prebivališču) 491 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 42 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.246 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 2.678 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.234 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 444 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,8 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.614,29 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.075,70 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 87,0 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 89,0 100,0
Število podjetij 1.134 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 289.549 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 4.098 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 352 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 77 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 96,5 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 6.089 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 522 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 2.775 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 237 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat