PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 222 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 19.349 2.107.007
Število moških - 1. julij 9.779 1.058.128
Število žensk - 1. julij 9.570 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 87 104
Naravni prirast -29 -4.277
Skupni prirast -21 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,5 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,0 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,5 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,4 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,1 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,5 43,8
Indeks staranja - 1. julij 128,7 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 111,6 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 146,6 161,9
Število vrtcev 12 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 769 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 84 81
Število učencev v osnovnih šolah 1.859 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 727 75.414
Število študentov (po prebivališču) 766 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 40 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 8.525 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 5.460 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.461 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 998 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,7 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.656,77 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.093,84 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 84,1 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 86,1 100,0
Število podjetij 1.607 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 691.218 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 7.504 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 387 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 66 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 84,0 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 11.450 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 591 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,7 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 6.205 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 321 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat