PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 222 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 19.186 2.089.310
Število moških - 1. julij 9.654 1.045.835
Število žensk - 1. julij 9.532 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 86 103
Naravni prirast 23 -1.260
Skupni prirast 142 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,9 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 8,7 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,2 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,2 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,4 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,0 43,4
Indeks staranja - 1. julij 122,9 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 104,1 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 143,0 156,7
Število vrtcev 12 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 776 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 84,5 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 1.820 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 721 72.738
Število študentov (po prebivališču) 694 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 36 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 8.432 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 5.340 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.395 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 945 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,4 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.469,25 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 976,13 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 83,8 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 86,1 100,0
Število podjetij 1.538 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 543.264 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 11.176 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 581 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 6.501 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 339 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat