PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 58 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.383 2.089.310
Število moških - 1. julij 698 1.045.835
Število žensk - 1. julij 685 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 24 103
Naravni prirast -7 -1.260
Skupni prirast -12 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,5 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,6 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,1 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,6 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -8,7 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 48,4 43,4
Indeks staranja - 1. julij 290,5 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 245,2 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 334,4 156,7
Število vrtcev 2 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 37 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82,4 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 58 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 41 72.738
Število študentov (po prebivališču) 32 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 23 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 486 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 202 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 99 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 103 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 54,4 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.490,38 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 996,00 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 85,0 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 87,9 100,0
Število podjetij 86 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 3.915 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 777 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 563 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,2 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 246 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 178 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat