PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 31 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.113 2.108.732
Število moških - 1. julij 1.087 1.059.168
Število žensk - 1. julij 1.026 1.049.564
Gostota naseljenosti - 1. julij 69 104
Naravni prirast 0 -4.865
Skupni prirast 15 10
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,4 8,4
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,4 10,7
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,0 -2,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,1 7,0
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,1 4,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,6 43,9
Indeks staranja - 1. julij 147,8 141,8
Indeks staranja za moške - 1. julij 125,5 119,9
Indeks staranja za ženske - 1. julij 174,3 165,1
Število vrtcev 1 992
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 86 86.177
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 97 82
Število učencev v osnovnih šolah 171 197.062
Število dijakov (po prebivališču) 79 77.462
Število študentov (po prebivališču) 95 79.987
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 45 38
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 861 921.998
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 286 921.998
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 165 824.134
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 121 97.864
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,5 68,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.697,32 2.023,92
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.125,50 1.318,64
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 83,9 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 85,4 100,0
Število podjetij 107 221.483
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 44.040 165.285.133
Število stanovanj - 1. januar 775 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 367 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 81 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 105,5 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.281 1.207.755
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 601 571
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,6 10,9
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 393 760.838
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 186 361

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat