PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 51 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.850 2.107.007
Število moških - 1. julij 1.419 1.058.128
Število žensk - 1. julij 1.431 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 56 104
Naravni prirast 2 -4.277
Skupni prirast 23 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 12,6 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,9 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 0,7 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,4 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,1 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,6 43,8
Indeks staranja - 1. julij 122,1 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 108,2 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 135,3 161,9
Število vrtcev 1 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 111 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 96 81
Število učencev v osnovnih šolah 285 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 117 75.414
Število študentov (po prebivališču) 67 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 23 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.132 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 555 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 296 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 259 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 61,5 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.800,25 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.177,26 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 91,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 92,7 100,0
Število podjetij 181 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 23.963 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 1.275 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 450 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 67 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 83,6 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.737 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 608 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,1 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 827 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 290 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat