PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 26 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 2.215 2.107.007
Število moških - 1. julij 1.174 1.058.128
Število žensk - 1. julij 1.041 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 86 104
Naravni prirast -12 -4.277
Skupni prirast -4 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,8 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 16,3 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,4 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,6 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,8 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,2 43,8
Indeks staranja - 1. julij 152,0 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 133,8 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 172,1 161,9
Število vrtcev 1 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 88 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 85 81
Število učencev v osnovnih šolah 166 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 79 75.414
Število študentov (po prebivališču) 68 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 31 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 9 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 909 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 330 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 227 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 104 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 59,9 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.775,88 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.163,06 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 90,2 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,6 100,0
Število podjetij 114 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 29.442 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 822 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 375 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 81 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 107,9 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.401 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 639 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,4 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 512 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 231 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat