PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 95 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 49.602 2.089.310
Število moških - 1. julij 24.945 1.045.835
Število žensk - 1. julij 24.657 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 523 103
Naravni prirast -95 -1.260
Skupni prirast 69 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,7 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,6 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,9 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,3 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,4 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,1 43,4
Indeks staranja - 1. julij 140,5 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 117,7 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 163,2 156,7
Število vrtcev 20 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 1.943 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 81,3 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 4.276 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 1.523 72.738
Število študentov (po prebivališču) 1.645 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 33 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 21.753 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 30.312 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 28.395 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.917 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,3 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.680,24 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.093,56 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 95,8 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 96,5 100,0
Število podjetij 5.487 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 4.132.461 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 26.257 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 530 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,9 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 22.531 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 454 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat