PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 34 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.034 2.100.126
Število moških - 1. julij 2.016 1.054.483
Število žensk - 1. julij 2.018 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 118 104
Naravni prirast -12 -5.249
Skupni prirast 35 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,7 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 9,7 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,0 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 11,7 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,7 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,7 43,6
Indeks staranja - 1. julij 154,1 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 145,3 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 162,6 159,4
Število vrtcev 2 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 143 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 87,7 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 317 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 167 73.854
Število študentov (po prebivališču) 164 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 40 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.671 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 527 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 356 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 171 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 62,5 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.468,95 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 977,86 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 79,1 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 80,9 100,0
Število podjetij 301 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 32.675 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 1.499 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 367 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 75 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 102,9 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.346 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 575 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,2 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 2.155 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 534 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat